XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Gdynia, 7-9 września 2022 r.

Strona główna

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego pragniemy zaprosić Państwa do udziału
w XI Międzynarodowej Konferencji z cyklu

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 września 2022 roku na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jej tematem przewodnim będzie

Zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju

 

W programie znajdą się następujące obszary tematyczne:

  • Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości wyrobów i usług,
  • Towaroznawcze aspekty zarządzania produktem i marką,
  • Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w innowacyjnym przedsiębiorstwie,
  • Bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności,
  • Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości,
  • Znormalizowane i zintegrowane systemy zarządzania w praktyce,
  • Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach.

Liczymy, iż Konferencja pozwoli na nieskrępowaną wymianę doświadczeń naukowych
i tym samym da jej uczestnikom szerokie możliwości rozwoju naukowego, poprzez liczne kontakty
z przedstawicielami innych ośrodków badawczych oraz wzajemną inspirację uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca,
dr inż. Agnieszka Palka

Patronat honorowy

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Marszałek Województwa Pomorskiego
Wojewoda Pomorski
Prezydent Miasta Gdyni

Patronat naukowy

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Patronat medialny

Food Fakty

Sponsorzy

Labindex
Graal
SeraBIO
Gdyńska Szkoła Fimowa