X Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Gdynia, 8-10 września 2021 r.

Publikacje

Streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim, przygotowane wg wytycznych (do pobrania) należy przesłać drogą mailową na adres: konferencja.jakosc@wpit.umg.edu.pl do 10.04.2020 r.

Artykuły w języku polskim lub angielskim, przygotowane wg wytycznych (do pobrania) należy przesłać drogą mailową na adres: konferencja.jakosc@wpit.umg.edu.pl do 10.06.2020 r. Po pozytywnym zaopiniowaniu nadesłane artykuły zostaną opublikowane w kilku monotematycznych, punktowanych i dostępnych w obiegu księgarskim monografiach (80 pkt. za monografię, 20 pkt. za rozdział).

71594516_1206837252836380_7815993356550406144_o
pttz-logo
starogdanskie
logo do newsa
natalogo NN white_net
Krüger GmbH_Member of_rgb.png (1)
gdynia
logo
Graal_LOGO-1
60190448_2189250071159038_1256483985136025600_n
czarne_logo_MITOSTUDIO
logo_02
2018_03_05_wojewoda_pomorski_1